Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

O nás

 

 

Obec Kluky leží 6 km západně od Čáslavi. První písemný záznam o existenci obce Kluky se datuje do r. 1289, ale archeologické nálezy prokazují život lidí nejméně před 7000 lety. V prostoru nynější obce byly vhodné podmínky pro pravěké osídlení. Sídliště z mladší doby kamenné bylo umístěno poblíž potoka a v okolí se rozprostíraly lesy. Lidé postupně tyto lesy káceli - klučili a od této činnosti vznikl pozdější název naší obce - Kluky.
V obci se nachází zámek, ke kterému patří i zámecký park. Tento zámek a park v minulosti vlastnil také známý rod pánů Dačických. Obec ulicového typu se táhne od východu na západ. Střed obce tvoří rozšiřující se náves, kde se nachází kostel sv. Jana Křtitele a bývalá škola, v současné době sídlo obecního úřadu a mateřské školy. Na návsi je také prodejna smíšeného zboží (postavena v r. 1972), restaurace (postavena v r. 1976) a pošta. 
V roce 1973 si občané postavili hasičskou zbrojnici.Roku 1978 navštívil naši obec nár. umělec Bohumil Říha, který zde prožil svoje mládí. V r. 1979 došlo ke sloučení obcí Kluky, Pucheř, Olšany a Nová Lhota, se sídlem obecního úřadu v Klukách.                                                                                                                                    Po roce 1989 se rozvíjí drobné živnostenské podnikání. V obci působí aktivně hasiči, sportovci, zahrádkáři a myslivci.
 

PucheřObec Pucheř se nachází západně od obce Kluky, směrem na Kutnou Horu.Název obce vznikl od slova pucheř - znamenající buchar, tj. zařízení na roztloukání rudy obsahující stříbro, které se vyskytovalo v širším okolí Kutné Hory.                                                     Sama osada vznikla kolem roku 1305 okolo malé tvrze, kterou založili Pucherští z Puchře. Pucheř je malá obec, kde nejsou žádné objekty občanské vybavenosti. V současné době zde hospodaří na okolních polích několik drobných zemědělců.

 

Olšany


 

Obec Olšany se nachází jižně od Kluků.  Název obce je odvozen od stromu olše, která v dávných dobách hojně rostla kolem potoka zvaného Olšanský.                                                                                                                                Jméno obce se poprvé objevuje v písemných dokladech v r. 1387. V minulosti byly Olšany připojeny k Nové Lhotě a staly se majetkem pánů z (Jmonína.  Nejaktivnější složkou v obci byli vždy hasiči. Založení hasičského sboru se datuje rokem 1933. V r. 1977 byla dokončena víceúčelová budova, kde je umístěna knihovna, zasedací místnost, klubovna a garáž pro hasičskou techniku.

 

Nová LhotaObec leží 3 km jižně od Kluků. Vznik obce je možné zařadit do první poloviny 13. století, kdy za panování Přemysla 1. byly zakládány nové osady na místech dosud neobydlených. Rodiny nových vesnic byly potom po určitou dobu - lhůtu - osvobozeny od dávek a podle tohoto se ujal název Lhota, Lhotka. V průběhu dalšího století byla Lhota spojena ve velké panství s Úmonínem. V r. 1829 se stal majitelem velkostatku v Nové Lhotě Karel Schwarzenberg. V r. 1888 se v obci narodil Bedřich Havlena, italský legionář, který byl v Itálii popraven za velezradu a ohrožení Rakousko-Uherské monarchie. Na jeho rodném domě mu byla odhalena pamětní deska a k uctění jeho památky zavítal v r. 1922 do naší obce, při příležitosti návštěvy města Čáslavi, i první president ČSR, T. G. Masaryk. Dominantou obce je kostelíček sv. Jana, v jeho blízkosti se nachází chráněné území "Lhotecké stráně", kde roste několik druhů chráněných rostlin.