Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky - platné

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 1/2017 stanovení ceny vody na r. 2018 1.1.2018
OZV č.3/2015 Změna č. 3 ÚP Obce Kluky 15.12.2015
OZV č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kluky     3.4.2015

OZV č. 1/2014 o místním poplatku za systém sběru odpadů

    5.1.2015

 Vyhl. č. 1/2012-změna č. 2 územního plánu obce Kluky

22.12.2012

Vyhl. č. 1/2010 - změna č. 1 územního plánu obce Kluky

21.10.2010
OZV č. 1/2008 - o stanovaní koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2008

OZV č. 1/2003 - o místních poplatcích

24.12.2003

OZV č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

02.11.2002

OZV č. 4/2001 - o závazných částech územního plánu obce Kluky

06.01.2002

OZV č. 1/2000 - o zajištění veřejného pořádku

08.04.2000

OZV č. 5/1999 - požární řád obce Kluky

18.06.1999

OZV č. 4/1999 - o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

29.03.1999

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

•  Usnesení ZO 2018

•  Usnesení ZO 2017

•  Usnesení ZO 2016

•  Usnesení ZO 2015

•  Usnesení ZO 2014

•  Usnesení ZO 2013

•  Usnesení ZO 2012

•  Usnesení ZO 2011

•  Usnesení ZO 2010 nové zastupitelstvo