Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ZO 2009


Zápis č. 1/2009 zasedání ZO ze dne 17.2. 2009

Usnesení ZO č. 1/2009

Členové ZO schválili odkoupení pozemku do majetku obce o výměře cca 25x25 m oddělením z p.č.67/5 PK v KÚ Kluky. Náklady spojené s oddělením pozemku a zápisem do katastru nemovitosti bude hrazen z rozpočtu obce.

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 2/2009

Členové ZO schválili odkoupení pozemku do majetku obce o výměře 1325 m2p.č. 71/5 v KÚ Kluky. Náklady spojené s odkoupením pozemku a zápisem do katastru nemovitosti bude hrazen z rozpočtu obce.

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 3/2009

Členové ZO schválili odkoupení pozemku do majetku obce o výměře 1009 m2p.č.101/52 v KÚ Kluky. Náklady spojené s odkoupením pozemku a zápisem do katastru nemovitosti bude hrazen z rozpočtu obce.

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 4/2009

Členové ZO schválili odprodej pozemku z majetku obce o výměře 1867 m2p.č.176 v KÚ Kluky.

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 5/2009

Členové ZO schválili usnesení o změně územního plánu pro obce Kluky, Pucheř, Olšany a Nová Lhota. Starostovi obce bylo uloženo, aby vhodnou formou informoval občany o zamyšlené změně územního plánu.

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 6/2009

Členové ZO schválili žádost ČEZ Distribuce o podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku pod trafostanicí na parcele č.105/24 v KÚ Kluky za cenu 6.000,-Kč o výměře 40 m2. Náklady spojené s odkoupením pozemku a zápisem do katastru nemovitosti bude hrazen ČEZ Distribuce

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 7/2009

Členové ZO souhlasí s nabídkou Úřadu práce v Kutné Hoře a schvalují usnesení provytvoření až 4 pracovních míst v roce 2009 na pozici dělník pro úklid obce.

Usneseníschváleno poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 2/2009 zasedání ZO ze dne 31.3.2009

Usnesení ZO č. 8/2009

Členové ZO vzali na vědomí návrh závěrečného účtu obce Kluky o výsledku hospodaření obce a výsledku hospodařeníorganizace MŠ Kluky za rok 2008. 

Návrh závěrečného účtu obce Kluky za rok 2008 byl schválen poměrem hlasování7-0-0.

Usnesení ZO č. 9/2009

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 1Q/2009 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 10/2009

Členové ZO schválili smluvní navýšení poplatku za týdenní odvoz popelnic s firmou AVE CZ Čáslav v celkové výši cca 14.500,-Kč/rok.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 11/2009

Členové ZO schválili žádosti společenských organizací o dotace a příspěvky na činnost v roce 2009.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č. 3/2009 zasedání ZO ze dne 28.4.2009

Usnesení ZO č. 12/2009

Členové ZO schválili zadat vypracování projektové dokumentace akce „Kanalizace a vodovod Kluky“firmě ProVak, v.o.s., Kutná Hora, Benešova 97.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 13/2009

Členové ZO schválili zadat zhotovení rekonstrukce veřejného osvětlení Kluky, II.etapa firmě VČE – montáže a.s..

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 14/2009

Členové ZO schválili provedení rekonstrukce veřejného osvětlení Kluky, II.etapaformou položení nového kabelu a nového spodního osazení stávajících stožárů.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 15/2009

Členové ZO schválili výměnu oken místního poštovního úřadu a za zhotovitele vybrali firmu Plastová okna Heřmanův Městec, s.r.o.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 16/2009

Členové ZO souhlasí a berou na vědomí podání žádosti o grant z Nadace Partnerství pro Kolínsko (TPCA).

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 4/2009 zasedání ZO ze dne 9.6.2009

Usnesení ZO č. 17/2009

Členové ZO schválili zrušení usnesení č.42/2008. Návrh Karla Rajsíka a Terezy Vášové, kteří odstoupili od zakoupení parcely č.105/7.

Schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 18/2009

Členové ZO schválili žádost Jiřího Ráliše, nar.24.6.1980, Golčův Jeníkov, V Zahradách 748, PSČ 582 82 o zakoupení stavební parcely č.105/7, výměra 1100 m2,cena 220000,00 Kč.

Schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č. 5/2009 zasedání ZO ze dne 30.6.2009

Usnesení ZO č. 19/2009

Členové ZO na základě závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kluky za rok 2008 schválili závěrečný účet za rok 2008 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2008 bez výhrad.

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 20/2009

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 2Q/2009 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č.6/2009 zasedání ZO ze dne 28.7.2009

Usnesení ZO č.21/2009

Členové ZO schválili žádost církve přednesenou P.Uhlířem a souhlasí s poskytnutím příspěvku (daru) ve výši 30000,-Kč na opravu kostela na Klukách.

Žádost byla schválena poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č.22/2009

Členové ZO schválili uzavření smlouvy o dílo č.33082613 s firmou VČE-montáže,a.s. sídlo Arnošta z Pardubic 2082, na rekonstrukci veřejného osvětlení Kluky, 2.etapa, při silnici 2.třídy č.337. Cena díla 185122,-Kč bez DPH.

Schváleno poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č.23/2009

Členové ZO schválili uzavření smlouvy o dílo č.330827738 s firmou VČE-montáže,a.s. sídlo Arnošta z Pardubic 2082, na položení kabelového vedení veřejného osvětlení pro stavební parcely ve Vodrantské ulici. Cena díla 160706,-Kč bez DPH.

Schváleno poměrem hlasování 5-0-0.

Usnesení ZO č.24/2009

Členové ZO schválili uzavření smlouvy o dílo s firmou Miroslav Novák, Krátká Ves 28, 582 22 Přibyslav, DIČ CZ5607151693, na výstavbu pilířů pro elektroměry pro stavební parcely ve Vodrantské ulici (20 pilířů). Cena díla 195096,-Kč s DPH.

Schváleno poměrem hlasování 5-0-0.

 


 

Zápis č.7/2009 zasedání ZO ze dne 6.10.2009

Usnesení ZO č. 25/2009

Členové ZO schválili žádost Daniela MARKA, nar.2.10.1978, bytem Kutná Hora, Studentů 133, PSČ 284 01 o zakoupení stavební parcely č.105/15, výměra 832 m2, cena 166400,00 Kč.

Žádost schválena poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 26/2009

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 3Q/2009 v navržené výši.

Návrh schválen poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 27/2009

Členové ZO schválili žádost společnosti Agro Kluky,s.r.o. a souhlasí s prodejem pozemku z majetku obce o výměře 1867 m2p.č.176 v KÚ Kluky za cenu 419210,-Kč.

Žádost schválena poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 28/2009

Členové ZO schválili doplnění usnesení č.5/2009, zápis č.1/2009 ze dne 17.2.2009. Doplnění se týká jmenování starosty obce Jaroslava Čálka zástupcem obce Kluky oprávněného k jednání s pořizovatelem změny územního plánu obce č.1.

Usnesení schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

Usnesení ZO č. 29/2009

Členové ZO schvalujinákup pozemků p.č. 71/10 -1356 m2,71/11 – 296 m2,71/12 - 99 m2a 1401/59 – 975 m2 do majetku obce za cenu 192.760,-Kč podle znaleckého posudku vypracovaného Ing.Dvořákem, GEOS Kutná Hora.

Usnesení schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č.8/2009 zasedání ZO ze dne15.12.2009

Usnesení ZO č. 30/2009

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 4Q/2009 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 31/2009

Členové ZO schválili návrh rozpočtu obce Kluky a Mateřské školy Kluky na rok 2010.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 32/2009

Členové ZO schválili žádost Viktora a Dity Sedlákových, nar.20.6.1976 a 4.6.1977, bytem Kutná Hora, Na Kavkách 991, PSČ 284 01 o zakoupení stavební parcely č.105/12, výměra 832 m2, cena 166400,00 Kč.

Žádost schválena poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 33/2009

Členové ZO schválili podání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku p.č. 26/2 v k.ú. Kluky do vlastnictví obce Kluky ve smyslu § 5, odst.1, zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, v platném znění.

Podání žádosti schváleno poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 34/2009

Členové ZO se shodli na přijetí usnesení o změně usnesení č.29/2009 tak, že souhlasí s nákupem pozemků p.č. 71/10,71/11,71/12, 101/59 a 101/60, o celkové výměře 3726 m2do majetku obce za cenu160,-Kč/m2 , to je celkem 596160,-Kč.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 35/2009

Členové ZO schválili a doporučili k podpisu smlouvu na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu a smlouvu na zajištění odvozu separovaných odpadů předložené firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 36/2009

Členové ZO schválili návrh dodatku smlouvy o navýšení ceny za pronájem ordinace a čekárny v objektu Kluky č.67 od 1.1.2010 na částku 18960,-Kč za rok.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 37/2009

Členové ZO schválili rozpočtového opatření č. 1 MŠ Kluky a přijetí sponzorského daru ve výši 30000,-Kč. Dále schválili rozpočtové opatření č.1, 2, 3, 4, 5, obce Kluky v části dotace ze státního rozpočtu - účelové dotace dle předloženého návrhu.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

Usnesení ZO č. 38/2009

Členové ZO schválili nákup čističky vzduchu do hostince Kluky z důvodu zlepšení prostředí pro návštěvníky.

Nákup schválen poměrem hlasování 6-0-0.