Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Usnesení ZO 2010


Zápis č. 1/2010 zasedání ZO ze dne 26.1. 2010

Usnesení ZO č. 1/2010

Členové ZO schválili zadání změny č.1 Územního plánu obce Kluky.

Usnesení schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 2/2010

Členové ZO schválili žádost Tomáše Kurcsy, nar.4.11.1963, bytem Kutná Hora, Opletalova 130, PSČ 284 01 o zakoupení stavební parcely č.105/21 v katastrálním území Kluky, výměra 773 m2, cena 154600,00 Kč.

Žádost schválena poměrem hlasování 7-0-0.

 


Zápis č. 2/2010 zasedání ZO ze dne 30.3. 2010

 

Usnesení ZO č. 3/2010

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členům zastupitelstva obce za 1Q/2010 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 4/2010

Členové ZO vzali na vědomí návrh závěrečného účtu obce Kluky o výsledku hospodaření obce a výsledku hospodaření organizace MŠ Kluky za rok 2009. 

Návrh závěrečného účtu obce Kluky za rok 2009 byl schválen poměrem hlasování6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 5/2010

Členové ZO vzali na vědomí návrh závěrečného účtu Mikroregionu Dubina za rok 2010. 

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 6/2010

Členové ZO schválili žádost Hedviky Adamusové, nar.31.8.1955, bytem Kutná Hora, Havířská Stezka 141, PSČ 284 01 o zakoupení stavební parcely č.105/23 v katastrálním území Kluky, výměra 765 m2cena 153000,00 Kč.

Žádost schválena poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 7/2010

Členové ZO schvalují nákup pozemku p.č.101/61 o výměře 351 m2 do majetku obce za cenu 56.160,-Kč.

Usnesení schváleno poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 8/2010

Členové ZO se shodli na schválení záměru o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí týkající se výměny pozemků p.č.186/4, p.č.200, p.č.26/2, celková výměra pozemků 405 m2za pozemky p. č. 186/2 a 186/3, celková výměra 130 m2

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 3/2010 zasedání ZO ze dne 4.5. 2010

 

Usnesení ZO č. 9/2010

Členové ZO schválili žádost manželů Lukáše a Ivany Vrbových, nar.5.2.1983 a 1. 9. 1981, trvale bytem Ortenova 90, 284 01 Kutná Hora o zakoupení stavební parcely č.105/18 v katastrálním území Kluky, výměra 888 m2 cena 187.355,00 Kč.

Žádost schválena poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 10/2010

Členové ZO schválili žádost Tomáše Mery, nar. 6. 10. 1976, bytem Ve struhách 13/969, Praha 6 o odkoupení pozemku v majetku obce p. č. 393/7 v k. ú. Olšany, výměra 28 m2za cenu 50,-Kč/m2. Podmínkou schválení žádosti je, že kupující zajistí veškeré poplatky spojené s návrhem a zápisem vkladu do katastru nemovitosti.

Žádost schválena poměrem hlasování 7-0-0.

 

Usnesení ZO č. 11/2010

Členové ZO schválili přijetí daru bezúplatného převodu pozemku p. č. 101/62 v k. ú. Kluky o výměře 83 m2 do majetku obce od rodiny Kurcsových.

Přijetí daru schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č. 4/2010 zasedání ZO ze dne 30.6.2010

Usnesení ZO č. 12/2010

Členové ZO na základě závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kluky za rok 2009 schválili závěrečný účet za rok 2009 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2009 bez výhrad.

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 13/2010

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 2Q/2010 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 14/2010

Členové ZO schválili návrh na počet členů zastupitelstva obce pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 15.10. a 16.10. 2010, na 7 osob.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 15/2010

Členové ZO schválili návrh na uzavření dohody s vlastníky parcel 105/4, 105/5, 105/6 a 105/7 o bezplatném užívání pozemku obce p.č. 177/2 v šířce cca 1 metru podél hranice jednotlivých parcel.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č.16/2010

Členové ZO schválili návrh na poskytnutím příspěvku (daru) ve výši 30000,-Kč na opravu kostela v Nové Lhotě.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č.17/2010

Členové ZO schválili rozpočtového opatření č.1,2,3 obce Kluky v části dotace ze státního rozpočtu - účelové dotace dle předloženého návrhu.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č. 5/2010 zasedání ZO ze dne 10.8.2010

Usnesení ZO č. 18/2010

Členové ZO nemají námitky k podpisu předložených dodatků ke smlouvám podle bodu 2.1. zápisu (Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě č.2/MS/09,Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě č.3/MS/09,Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.3/SoD/09 na zhotovení projektu,Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.4/SoD/09 na zhotovení projektu).

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 7-0-0.

 


 

Zápis č.6/2010 zasedání ZO ze dne 7.9.2010

Usnesení ZO č. 19/2010

Členové ZO schvaluji výměnu pozemků p.č.18/19 ve výměře 95 m2 ve vlastnictví obce za pozemek p.č.22/4 ve výměře 223 m2 ve vlastnictví p. M. Zinka. Z důvodu nestejné výměry směňovaných pozemků, v důsledku čehož obec nabývá do svého vlastnictví pozemek o výměře větší o 128 m2, obec Kluky p. M. Zinkovi zaplatí částku 20.480,-Kč.

Usnesení schváleno poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 20/2010

Členové ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 26/2 v k.ú. Kluky od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví obce Kluky ve smyslu§ 5, odst.1, zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, v platném znění.

Usnesení schváleno poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 21/2010

Členové ZO souhlasí, aby provozování ČOV zajišťovala obec prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Usnesení schváleno poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 22/2010

Členové ZO souhlasí zadat zhotovení komunikace na stavebních parcelách 105/2 firmě Komel.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 


 

Zápis č.7/2010 zasedání ZO ze dne 5.10.2010

Usnesení ZO č. 23/2010

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením schvaluje a vydávázměnu č. 1 územního plánu Obce Kluky, vydanou formou opatření obecné povahy Veřejnou vyhláškou č.1/2010 „Oznámení o vydání změny č.1 Územního plánu Obce Kluky“.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.

 

Usnesení ZO č. 24/2010

Na návrh finančního výboru schválili členové ZOodměny členůmzastupitelstva obce za 3Q/2010 v navržené výši.

Návrh byl schválen poměrem hlasování 6-0-0.